36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu 09.09.2021

9 września 2021 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Niechobrzu odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.

2. Uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok.

3. Uchwała w sprawie podziału dodatkowych środków z budżetu Gminy Boguchwała na zadania sołectwa Niechobrz na 2022 rok

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Niechobrz

Marian Kawa

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Niechobrz w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 9 września 2021 r. o godz. 19:15.

  • Data aktualizacji: 2021-09-23 14:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 555 746