36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Eksperci Banku Światowego wesprą Podkarpackie

19 (5).jpg,
13 (3).jpg,
01 (2).jpg,

Międzynarodowi eksperci Banku Światowego będą doradzać Samorządowi Województwa Podkarpackiego w przygotowaniu strategii rozwoju przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest Gmina Boguchwała. Właśnie taki jest cel umowy podpisanej w Rzeszowie przez przedstawiciela Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Marcusa Heinza z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem. Swój podpis pod dokumentem złożyła także wicemarszałek województwa Ewa Draus. Umowa z Bankiem Światowym opiewa na prawie 2 mln złotych.

W uroczystości uczestniczyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Ewa Draus oraz przedstawiciele Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Prezes Zarządu Stowarzyszenia ROF, Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska.

Podkarpacie przyciąga wielu inwestorów, rozwijając skrzydła poprzez miedzy innymi lotnictwo. Rzeszów to prawdziwa lokomotywa wzrostu południowej Polski. Nasze doświadczenie podpowiada jednak, że aby aglomeracja mogła nadal rozwijać się w szybkim tempie, potrzeba mądrego planowania przestrzennego i dobrej współpracy pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami, w zakresie planowania nowej infrastruktury czy zarządzania zasobami naturalnymi. Tylko dzięki takiemu współdziałaniu możliwe będzie konkurowanie z innymi obszarami funkcjonalnymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą, czy to w zakresie pozyskiwania nowych firm, czy przyciągania mieszkańców – mówi Marcus Heinz, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Tą umową podsumowujemy pewnie etap prac, który doprowadza nas do tego innowacyjnego, pilotażowego rozwiązania. Województwo podkarpackie będzie w ten sposób prekursorem planowania przestrzennego, w pilotażowym ale tez innowacyjnym przedsięwzięciu, które pokazuje jak mogą współpracować ze sobą gminy. Chcemy, aby ten masterplan był inspiracją dla innych ośrodków skupiających współdziałające sobą gminy - podkreślała sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas rocznej współpracy eksperci pomogą aglomeracji Rzeszowa lepiej przygotować się do dalszego dynamicznego rozwoju, któremu towarzyszyć będzie podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz nowe inwestycje, między innymi z obszaru zielonej gospodarki. Rzeszów wraz z okolicznymi miejscowościami wchodzącymi w skład tak zwanego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego to jedna z najszybciej rozwijających się aglomeracji w Polsce.

Dzięki licznym projektom infrastrukturalnym, inwestycjom w poprawę kapitału ludzkiego oraz przyjaznym warunkom dla rozwoju biznesu, obszar położony w sercu Podkarpacia przyciąga nowych mieszkańców i tworzy miejsca pracy. Województwo finansuje również działalność badawczo-rozwojową, czego przykładem jest powołanie dzięki rekomendacji Banku Światowego w ramach zakończonego już projektu "Regiony Rozwijające się" (Catching-up Regions) Podkarpackiego Centrum Innowacji.

W ramach nowego projektu eksperci Banku, w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, będą między innymi pomagali zbierać i analizować dane dotyczące rozwoju przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, identyfikować obszary dla inwestycji o strategicznym znaczeniu, określać potrzeby inwestycyjne i potencjalne źródła finansowania. W czasie realizacji prac planowane są szeroko zakrojone konsultacje z gminami i miastami wchodzącymi w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Opracowana Strategia Przestrzenna ROF będzie dokumentem o charakterze strategicznym. Ma ona kreować politykę planowania przestrzennego obszaru, uwzględniając założenia wypracowane na podstawie analiz przeprowadzonych przez Bank Światowy. Jest to kluczowy cel projektu zatytułowanego "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego". Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ma on charakter pilotażowy i wspófinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER. 2014-2020. Wartość projektu to ponad 5,3 mln zł w tym dofinansowanie UE to nieco ponad 5 mln zł. W przyszłości planowane jest stworzenie aktualizacji strategii lub opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie ROF.

Projekt realizowany dla województwa podkarpackiego wpisuje się w strategię Banku Światowego dla Polski, której jednym z priorytetów jest wsparcie regionów rozwijających się poprzez budowę i wzmacnianie obszarów funkcjonalnych.

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Działając w ponad stu krajach udziela preferencyjnych kredytów na różnego rodzaju inwestycje i reformy w sferze infrastruktury, administracji publicznej, sektora finansowego, zdrowia i innych. Bank wspiera również kraje poprzez projekty doradcze i analityczne.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. Od 1990 roku BŚ jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, działania na rzecz czystego powietrza i reform w systemie ochrony zdrowia.

źródło i fot. www.podkarpackie.pl

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 11:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 200 591