36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

XXXV sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale informuje, iż XXXV sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm.), odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku o godz. 15.30 w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w celu zabezpieczenia Umowy na udzielenie wsparcia finansowego zawartej pomiędzy Boguchwalskim Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Boguchwała.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała na lata 2021-2025.

8. Zamknięcie obrad.

Transmisja, w czasie rzeczywistym, z XXXV posiedzenia Rady Miejskiej w Boguchwale będzie dostępna za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, pod linkiem: https://bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Urzędzie stanowiska komputerowego.

Liczba odsłon: 394
  • Data aktualizacji: 2021-06-17 15:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 978 861