36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

Termin uiszczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2021 rok

Przypominamy, że w dniu 31 marca br. mija termin uiszczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2021 rok oraz opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Podmioty zobligowane do uiszczenia w/w opłat winny dokonać stosownych wpłat z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania, w kasie urzędu lub na konto bankowe: 97 9163 0009 2001 0000 0039 0200.

Informacje o wysokości opłat można uzyskać pod numerem telefonu:

17 87 55 270 – Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego

17 87 55 272 – Referat Budżetu i Finansów

Liczba odsłon: 314
  • Data aktualizacji: 2021-04-21 15:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 650 215