36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wszystkie aktualności

XXXI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Pan Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, iż XXXI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm), odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 roku o godz. 10:30 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego - sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta Prezesa OSP, Komendanta Straży Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 500/2 w Zarzeczu i ustanowienia służebności na rzecz działki nr 500/1 w  Zarzeczu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2021-2023.
  7. Zamknięcie obrad.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Transmisję z posiedzenia Rady Miejskiej można oglądać za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, pod linkiem: bip.boguchwala.pl/194,28048/28048/.

  • Data aktualizacji: 2021-02-24 08:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 272 129