36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W celu zapewniania prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Boguchwała oraz zapewnienia przepływu informacji na potrzeby tego zarządzania ustalono całodobowy dyżur w sposób następujący:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Boguchwale

od poniedziałku do piątku w godzinach - 7:30 do 15:30

telefon centrala - 17 87 55 200
telefon podinsp. ds. zarządzania kryzysowego - 17 87 55 211, 17 87 01 110
fax - 17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

Poza godzinami pracy Urzędu w niedzielę i święta całodobowo pełniony jest dyżur telefoniczny (system dyżurów domowych).

telefon - 17 87 01 110
telefon kom. - 608 666 038

Realizując zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013.1166 j.t.), zarządzeniem Burmistrz Boguchwały - Nr 10/08 z dnia 15 stycznia 2008 roku został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

SKŁAD ZESPOŁU:

  • Przewodniczący GZZK - Burmistrz Boguchwały - Wiesław Dronka
  • Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz Gminy - Adam Kalandyk
  • Koordynator grupy planowania cywilnego - Bogdan Sierpiński
  • Koordynator grupy monitorowania, prognoz i analiz - Eugeniusz Brudz
  • Koordynator grupy operacji i organizacji działań - Mirosław Korczyński
  • Koordynator grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej - Maria Drąg
  • Koordynator grupy zabezpieczenia logistycznego - Janusz Pietrucha

Obsługę kancelaryjno-biurową GZZK prowadzi:
Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Tkaczowa 134
36-040 Boguchwała
pok. nr 10, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.  • Data aktualizacji: 2019-09-18 13:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 444 783