36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Straż Miejska

Straż Miejska jest formacją umundurowaną z siedzibą w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134. Strażnicy służą Państwu pomocą przez siedem dni w tygodniu, przy czym w niedziele i święta oraz w porze nocnej reagować będą wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Strażnicy


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE - Mirosław Korczyński

STRAŻNICY:

Inspektor - Bogdan Marek
Aplikant - Łukasz Matwijczyk

Kompetencje

Zakres kompetencji Strażników Miejskich reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.

  • Data aktualizacji: 2020-07-13 13:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 853 677