Niezbędnik

Bezpieczeństwo

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W celu zapewniania prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Boguchwała oraz zapewnienia przepływu informacji na potrzeby tego zarządzania ustalono całodobowy dyżur w sposób następujący:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Boguchwale

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

telefon centrala - 17 87 55 200

telefon podinsp. ds. zarządzania kryzysowego - 17 87 55 211, 17 87 01 110

fax - 17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego, w niedzielę i święta całodobowo pełniony jest dyżur telefoniczny (system dyżurów domowych).

telefon - 17 87 01 110

telefon kom. - 608 666 038

Realizując zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018.1401 t.j), zarządzeniem Burmistrz Boguchwały - Nr 172.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

SKŁAD ZESPOŁU:

  • Przewodniczący GZZK - Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol
  • specjalista UM ds. ZK, OC, OS - Sabina Dwojak

Obsługę kancelaryjno-biurową GZZK prowadzi:

Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, pok. nr 10, I piętro, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego