36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Parafie

Parafia w Zgłobniu

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Parafia Rzymskokatolicka w Zgłobniu
Proboszcz: ks. mgr Marian Cebula

adres: Zgłobień 86, 36-046 Zgłobień
telefon: 017 87 16 021

odpust parafialny: 30 listopada i 29 czerwca
terytorium: Zgłobień bez numerów: 236-241, Wola Zgłobieńska: 1, 2, 280, 282-284, 287, 291, 291a, 368-373, Nosówka-Przymiarki: 214, 215, 217-218, 221-230, 234, 236, 238, 242- 244, 246-248, 250-251, 256, 258

historia parafii:

Zgłobień, jako miejscowość istniał już w XIII wieku. Parafią stał się w 1313 roku (wg Długosza). Początkowo był własnością króla i administrował nią Patasjusz Brandysz, rycerz maltański, z zakonu Joanitów. Został on sprowadzony przez króla Władysława Łokietka i osiedlony w Zgłobniu za zasługi dla króla. Patasjusz wystawił kościół drewniany pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła. W 1354 roku król nadał Zgłobień rycerzowi Janowi Pakosławskiemu, którego ród rozrósł się licznie, a jego potomkowie zmieniają nazwisko na "Rzeszowskich", ze względu na to, że byli właścicielami Rzeszowa. Zgłobień, jako wieś założona na prawie magdeburskim, pańszczyźnianym, był później własnością rodu Tarnowskich, Spytków, Jarosławskich, Odrowążów, Lubomirskich, a na końcu własnością żyda Wilnera, który podrobiwszy weksle, doprowadził do licytacji majątku Straszewskich.

Prawo parafii nadane było w 1595 i 1603 roku. Do parafii w Zgłobniu należały wówczas: Zgłobień, Niechobrz, Nosówka, Błędowa Zgłobieńska i Wola Zgłobieńska. W 1624 roku Tatarzy spalili drewniany kościół, a w nim ks. proboszcza i wielu parafian. Ponad 100 lat nie było kościoła w Zgłobniu. Mieszkańcy i parafianie chodzili do kościoła w Zabierzowie i tam była administracja parafii Zgłobień. W 1711 roku Józef Straszewski, przy ofiarności mieszkańców Zgłobnia i parafian wybudował kościół z kamienia i cegły pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła - kościół jednonawowy, kryty gontami, w którym było 6 ołtarzy oraz sprawiono 4 dzwony, z których trzy zabrali Niemcy w czasie wojny. Pozostał tylko jeden zabytkowy. W latach 1913-1928, staraniem ks. proboszcza Dzierżyńskiego kościół został rozbudowany. Pierwotny kościół był w stylu romańskim, po przebudowie nabył cech renesansowych. Dobudowano 2 nawy boczne, wieże z przedsionkami, zakrystię i przedłużono cały kościół. Za ks. Władysława Wilusza dokonano remontu dachów kościoła. W 1959 roku nową polichromię kościoła wykonała firma St. Jakubczyka i Jana Stańdy, sprawiono organy oraz 2 dzwony, które znajdują się na wieży: "Andrzej" - waga 850 kg, "Maryja" - 580 kg oraz zabytkowy dzwon "Florian" z 1442 roku, waga 250 kg.

  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 565