Kultura i sport

Z dala od zgiełku...

Jeśli chcesz aktywnie odpocząć, a przy tym obcować z naturą i architektonicznymi perłami bogatej przeszłości regionu proponujemy cztery atrakcyjne, zróżnicowane pod względem trudności szlaki rowerowe.

     

Unikając męczącej jazdy ruchliwymi drogami asfaltowymi, możesz przemierzać rowerem przygotowane odpowiednio ścieżki i drogi polne oraz leśne dukty. Zachęcamy do organizowania rowerowych lub pieszych wycieczek, a wytyczone trasy rowerowe poprowadzą przez najatrakcyjniejsze, godne uwagi miejsca - zabytki architektury i wspaniałe panoramy. Na szlakach przygotowaliśmy miejsca do odpoczynku, zadaszone wiaty, pod którymi można schronić się przed deszczem lub urządzić piknik, tablice informacyjne, szczegółowe oznakowanie.

     

Dla Państwa wygody przekazujemy także niniejszą mapkę, która pozwoli Państwu dowolnie planować i dostosowywać do własnych potrzeb trasę wycieczki.

    


Gmina Boguchwała charakteryzuje się ciekawym i zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Falista rzeźba poprzecinana dolinami osiąga średnio 200 do 300 m n.p.m., wznosząc się w rejonie Niechobrza na ponad 400 m n.p.m. i znacznie obniżając się w dolinie Wisłoka.

Teren obecnej Gminy Boguchwała w przeszłości leżał na pograniczu Małopolski i Rusi Czerwonej. Duży rozwój osadnictwa przypada na połowę XIV wieku. Pograniczny charakter tych ziem uwidaczniał się przez wiele wieków. Przebiegały tędy granice województw, powiatów i diecezji.

  

Trasy rowerowe przebiegają przez trzy piękne zespoły podworskie, które są niemymi świadkami historii tych terenów. Zespół pałacowy w Boguchwale składa się z pałacu letniego z parkiem oraz kościoła z plebanią i był budowany w stylu barokowym z inicjatywy Teodora Lubomirskiego w latach 1725-1729.

  

W zespole podworskim w Zgłobniu znajduje się najstarsza budowla na terenie gminy. Jest nią renesansowy dwór obronny z połowy XVI wieku (obecnie w remoncie), przebudowany później na spichlerz oraz klasycystyczny dwór rodziny Straszewskich z początku XIX wieku. W pobliżu znajduje się kościół p.w. św. Andrzeja ufundowany w 1741 roku przez Teodora Lubomirskiego.

  


Zespół dworski w Nosówce reprezentowany jest przez pozostałości po czworaku, gorzelni oraz dwór wybudowany w połowie XIX wieku przez rodzinę Dąbskich. W pobliżu znajduje się budynek starej szkoły z początku XX wieku z ciekawą Izbą Tradycji gromadzącą eksponaty kultury ludowej.

  

Szlak zielony "Wielki Las" prowadzi przez Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Krajobrazu Chronionego. Dociera również do rezerwatu "Wielki Las" w Woli Zgłobieńskiej. Rezerwat ten obejmuje 70 ha lasu, gdzie chroni się przede wszystkim naturalny las o zróżnicowanych zbiorowiskach roślinnych z cennym starodrzewem buczyny karpackiej.

  

Główną atrakcją naszych szlaków rowerowych jest piękno krajobrazu. Szczególnie wspaniałe panoramy rozciągają się ze wzniesień w Niechobrzu i Woli Zgłobieńskiej. Na jednym z najwyższych wzniesień gminy znajdującym się w Niechobrzu zlokalizowaliśmy platformę widokową, nad którą góruje 15 metrowy Krzyż Milenijny. Walory turystyczne naszych szlaków podnoszą liczne stare kapliczki i krzyże przydrożne. Mimo wkraczającej na obszar gminy Boguchwała urbanizacji można tu spotkać pozostałości architektury ludowej.


Punkty bezpłatnej dystrybucji ulotki z mapą szlaków rowerowych:

  • Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
  • Lokalne Ośrodki Kultury
  • PTTK Oddział Rzeszów