Kultura i sport

Instytucje kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

adres: ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
NIP: 813 29 21 422

telefon/fax: (017) 87 15 355
strona internetowa: biblioteka-boguchwala.pl, https://kultura.boguchwala.pl, www.facebook.com/bibliotekaboguchwala
dyrektor: Anna Wolska

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale ON-LINE


Historia Gminnej Biblioteki Publicznej:

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1956 roku. Do końca roku biblioteka posiadała 619 własnych książek, zarejestrowano 411 czytelników i 1352 wypożyczeń. W latach 1956-1975 placówką kierowała Maria Witek-Wilk. Pod opieką biblioteki aktywnie działały punkty w Lutoryżu, Mogielnicy i liczne punkty rodzinno-sąsiedzkie.

W latach 1975-1991 boguchwalska biblioteka była placówką gminną i spełniała funkcje merytoryczno-organizacyjne wobec 8 filii. Oprócz podstawowych funkcji i zadań statutowych była inicjatorem i organizatorem licznych imprez oświatowych i artystycznych. W latach 1991-1995 biblioteka działała pod szyldem Wiejskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką upowszechniając czytelnictwo i odnosząc wiele sukcesów w animowaniu amatorskiego ruchu artystycznego. Uchwałą z dnia 30 października 1995 roku Rada Gminy ponownie powołała Gminną Bibliotekę Publiczną.Od 1975 do 2004 roku biblioteką kierowała Janina Sobczak. Od 2000 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pracuje jako biblioteka środowiskowa w dwóch agendach: Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Ponadto pełni funkcje ośrodka instrukcyjno – metodycznego, a także administracyjnego wobec 9 filii wchodzących w skład jej struktury organizacyjnej. Gmina Boguchwała posiada prężnie działające filie biblioteczne w każdym sołectwie.

W latach 2004-2015 funkcję dyrektora pełniła Ewa Śliwa. W latach 2004-2009 wszystkie biblioteki filialne zostały wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, a w chwili obecnej wszystkie biblioteki filialne wraz z placówką główną są w pełni zautomatyzowane i widnieją już w katalogowej bazie komputerowej. W 2014 roku zakończone zostały prace związane z gruntownym remontem głównej siedziby biblioteki w Boguchwale. Prace realizowane były w ramach zadania: Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale wpółfinansowanego z Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura bibliotek" ze środków finansowych Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Całkowita dotacja z budżetu MKiDN wyniosła 905 365 zł. Kwota wkładu własnego, który został przekazany przez Samorząd Gminy Boguchwała wyniosła 349 314,08 zł. Całkowita wartość inwestycji 1 254 679,08 zł. W latach 2015-2020 funkcję dyrektora pełnił Damian Drąg. Obecnie dyrektorem GBP jest Anna Wolska.

Stałe formy pracy z czytelnikiem:

  • wieczory baśni
  • pogadanki
  • spotkania autorskie
  • dyskusje
  • konkursy i zabawy z książką
  • wystawy
  • prezentacja nowości wydawniczych
  • praca oświatowa