Informacje

Projekty

Przebudowa drogi gminnej 151712R w Boguchwale

Wartość projektu: 722 664,79 zł
Wartość dofinansowania: 349 609 zł

Inwestycja zakłada przebudowę blisko półkilometrowego odcinka (447 m) ul. Bocznej Technicznej (ul Gajowa). Prace objęły poszerzenie i remont nawierzchni, budowę chodnika ze ścieżką rowerową, niezbędne roboty ziemne i wykończeniowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

.

.


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019