Informacje

Projekty

"Jestem Eko - jestem trendy!" - edukacja ekologiczna z wykorzystaniem mobilnej pracowni ekologicznej

Wartość projektu: 61 354,85 zł
Wartość dotacji: 38 305,89 zł
Okres realizacji: 2014

W ramach projektu w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale została utworzona nowoczesna mobilna pracownia ekologiczna. Zakupiono również sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, iPady, urządzenie wielofunkcyjne), badawczy (m.in. mikroskopy przenośne i stacjonarne z kamerą USB, zestawy do badania wody, gleby i powietrza), dydaktyczny (literatura, plansze i modele), a także sprzęt biurowy i wyposażenie meblowe. Projekt, skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz gimnazjalnej stanowi ofertę rozwoju edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.