36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Zgłobień-Zielone-Przymiarki - budowa kanalizacji sanitarnej

Wartość projektu: 347 065,42 zł
Wartość dofinansowania: 149 532,71 zł
Okres realizacji: 2008

Wniosek na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zgłobień-Zielone Przymiarki - budowa kanalizacji sanitarnej" w ramach ZPORR złożony został 12 maja 2005 roku. Pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. Na podstawie uchwały Zarządu Województwa 17 grudnia 2008 roku wniosek został objęty dofinansowaniem w ramach nadkontraktacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (priorytet 3 - Rozwój lokalny). Umowa o dofinansowaniu została podpisana w dniu 18 grudnia 2008 roku.


  • Data aktualizacji: 2019-09-18 13:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 444 674