36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. UM: pn. 7:30-15:30 (BOK, USC, RSO do 17:00), wt.-pt. 7:30-15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R Niechobrz-Boguchwała w km od 0+000 do 4+558

IMG_2783.jpg, droga Boguchwała-Racławówka
droga Boguchwała-Racławówka

Wartość projektu: 6 445 161,96 zł
Wartość dotacji: 3 596 749,11 zł
Okres realizacji: 2008

Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność drogi krajowej nr 9, przebiegającej przez miejscowość Boguchwała, z którą droga powiatowa nr 1408R ma bezpośrednie połączenie.

W ramach programu: RPO WP 2007-2013, działanie 2.1.


  • Data aktualizacji: 2020-02-21 11:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 11 336 490