36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Dobre wsparcie na starcie

Wartość projektu: 282 526,72 zł
Wartość dotacji: 282 526,72 zł
Okres realizacji: 2008

Projekt skierowany jest do 220 uczniów, kształcących się w SP w Lutoryżu, SP w Zarzeczu, SP w Mogielnicy, SP w Boguchwale oraz Gimnazjum w Boguchwale. Celem projektu była organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki.

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2.


  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 736