36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zasłużeni i honorowi obywatele

Jacek Nowak - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Jacek K. Nowak.jpg,

Jacek Krzysztof Nowak - ur. 20 lipca 1953 w Krakowie. Artysta witrażysta, animator kultury, grafik komputerowy. Pracuje w Biurze Wystaw Artystycznych Rzeszowie. Opiekuje się zbiorami sztuki, ponadto zajmuje się projektowaniem i opracowaniem albumów oraz katalogów wystawienniczych. Od ponad 20 lat wspólnie z żoną Ewą Jezienicką-Nowak projektują i wykonują witraż. Ich wspólne prace można oglądać w kościołach m.in. w Boguchwale, Bratkowicach, Racławówce oraz w rzeszowskiej katedrze.

Od 2005 roku organizator i komisarz Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Boguchwale. Impreza ta na trwale wpisała się do kalendarza wydarzeń artystycznych na Podkarpaciu, a co za  tym idzie, miasto Boguchwała stało się ośrodkiem pracy twórczej, cenionym i rozpoznawalnym w Polsce. Coroczny boguchwalski plener to również spotkania z muzykami i koncerty w ramach "Wieczoru Muzyki i Plastyki". O randze boguchwalskiego pleneru świadczy fakt, że uczestniczą w nim uznani i cenieni artyści, w większości profesorowie z Akademii Sztuk Pięknych, ponadto artyści z Armenii, Czech, Słowacji i Ukrainy. Każdy plener kończy się wystawą prezentującą prace powstałe podczas spotkań artystycznych, każdorazowo jest to ok. 200 dzieł sztuki. Prace z plenerów promują Boguchwałę m. in. w Galerii Sztuki w Zakopanem, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Podczas spotkań plenerowych Jacek K. Nowak nie zapomina o najmłodszych artystach z gminy Boguchwała. Organizowane są dla dzieci i młodzież warsztaty artystyczne na których poznają tajniki malarstwa i grafiki prowadzone przez doświadczonych  pedagogów i wykładowców uczelni artystycznych.

W 2008 roku Jacek K. Nowak wspólnie z przyjacielem zakładaja Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, którego zostaje prezesem w 2009 roku. Towarzystwo ma na celu popularyzowanie dokonań artystycznych podkarpackich twórców.

Podkreślić należy sukces edytorski Jacka Nowaka, który we współpracy z krytykami  sztuki opracował i wydał w Rzeszowie w latach 2010-2013 trzy tomy "Sztuka Podkarpacia" entuzjastycznie przyjęte przez krajowe środowisko artystyczne. Wydawnictwo to stanowi najpełniejszy przegląd dorobu artystycznego  środowiska artystycznego Podkarpacia.

Z jego inicjatywy powstaje zbiór dzieł artystów, który w przyszłości będzie stanowił Galerię Podkarpackiej Zachęty Sztuk Pięknych. Z powodzeniem integruje środowisko artystyczne skupione wokół działań na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Co roku współorganizuje Wielką Aukcję Charytatywną "Artyści Dzieciom", tą drogą pozyskując prace malarskie m.in. z boguchwalskich plenerów, a zebrane środki zasilają fundacje wspierające potrzebujące i chore dzieci.

Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej i Działalności Charytatywnej przy Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale. Członek Komisji Kultury przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale.

W 2010 roku nominowany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora Fundacji Kronenberga za działalność kulturotwórczą. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w Dziedzinie Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury. Od 1998 roku mieszka w Boguchwale.

  • Data aktualizacji: 2021-04-14 15:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 587 001