Informacje

Wszytkie prezentowane poniżej symbole są znakami prawnie chronionymi.
Ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie wymaga zgody Burmistrza Boguchwały.

Herb Gminy Boguchwała 

Herb Gminy Boguchwała

Herb Gminy Boguchwała spełnia funkcję tzw. herbu mówiącego, gdzie centralnie osadzone Oko Opatrzności nawiązuje do pierwszego członu nazwy miasta (i gminy) - "Bogu", a otaczający je wieniec laurowy, do drugiego członu nazwy - "chwała". 

SYMBOLIKA HERBU GMINY BOGUCHWAŁA: Oko Opatrzności symbolizuje Boga. Jan Teodor Lubomirski budował nowe miasto na chwałę Boga, stąd symbol Boga - Oko Opatrzności. Wieniec laurowy to element zarówno kościelnego wotum, jak i fragment znaku napieczętnego jednowioskowej gminy Boguchwała występującego na pieczęci używanej przez cały wiek XIX i początek wieku XX. Od czasów starożytnych wieniec laurowy symbolizuje zwycięstwo i chwałę. Użyte w projekcie herbu, flagi i banneru gminy Boguchwała barwy mają znaczenie symboliczne. Z barwami tymi należy wiązać (obok symboliki chrześcijańskiej) inne znaczenia, m.in.: cnoty i cechy charakteru, ciała niebieskie, kamienie szlachetne, metale i żywioły:

  • złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię zmartwychwstania, szlachetność, wspaniałomyślność, życzliwość, Słońce, topaz, złoto i światło.
  • srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości i lojalności oraz pokory, a także Księżyca, perły, srebra, wody i pokoju.
  • czerwień to barwa krwi Odkupiciela, symbol Syna Bożego oraz Boskiego pomazańca (króla). Oznacza też miłość, dzielność, poświęcenie i żarliwość. Jest barwą Marsa, rubinu, ognia i wojny.

Barwę czerwoną tarczy wykorzystano także jako nawiązanie zarówno do herbu Szreniawa - krzywaśń, którym pieczętowali się Lubomirscy, którzy wystarali się o przywilej lokacyjny dla Boguchwały, jak i herbu Kononiaka (rozdarta strzała), którym posługiwali się Straszewscy - późniejsi właściciele Boguchwały.

Flaga Gminy Boguchwała

Flaga Gminy Boguchwała

Flagą Gminy Boguchwała jest płat tkaniny o proporcjach: 8 : 5 dzielona w pas (poziomo) w proporcjach: 1 : 3 : 1,  w barwach: wąskie skrajne pasy białe i pośrodku szerokiego czerwonego pasa godło z herbu Gminy Boguchwała. Uzasadnienie barw identyczne jak przy herbie Gminy Boguchwała.

Banner Gminy Boguchwała

Banner Gminy Boguchawała

Banner Gminy Boguchawała to płat tkaniny o proporcjach: 4 : 1 dzielony w słup (pionowo) w proporcjach: 1 : 3 : 1 o barwach: białe skrajne wąskie pasy, a na szerokim czerwonym pasie na 1/3 wysokości godło z herbu Gminy Boguchwała. Uzasadnienie barw banneru podobne jak przy herbie Gminy Boguchwała.

Pieczęć Gminy Boguchwała

Pieczęć Gminy Boguchwała
Pieczęć Gminy Boguchwała to koło o średnicy 36 mm. W otoku napis "GMINA BOGUCHWAŁA", między napisem "GMINA" i "BOGUCHWAŁA" dwie konturowe sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego koła (pieczęci) godło z herbu Gminy Boguchwała.

Logo Gminy Boguchwała pion

Logo Gminy Boguchwała poziom

Logo Gminy Boguchwała

Marketingowy znak graficzny Gminy Boguchwała, nawiązuje formą do tradycji przemysłu od wielu lat z powodzeniem rozwijającego się na jej terenie. Symbol błyskawicy odnosi się nie tylko do Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL, czy wyrosłej na lokalnej tradycji przemysłowej drużyny piłkarskiej ZKS Izolator Boguchwała. Stanowi również spójny element obrazujący hasło promujące gminę - "pozytywnie elektryzuje".

Niestety symbol błyskawicy zakorzenił się w społecznej świadomości, jako symbol niebezpieczeństwa związanego z wyładowaniami elektrycznymi. Dlatego też, głównym problemem przy tworzeniu logo na bazie symbolu błyskawicy, było jej "oddemonizowanie" i nadanie nowego, przyjaznego znaczenia. Sam symbol pioruna/wyładowania elektrycznego został zmiękczony poprzez zaokrąglenie wszystkich ostrych krawędzi i nadanie mu bardziej organicznej formy. Niebagatelne znaczenie, miała tu multiplikacja symbolu i zamknięcie go w łagodną formę koła. Koło, to jak wiadomo od starożytności, figura idealna, pełna. Taki zabieg miał na celu nadanie znakowi naturalnej, uporządkowanej, nie budzącej niepokoju formy. Zorientowanie błyskawic do środka znaku, ma za zadanie podkreślać, że instytucja posługująca się nim jest dla lokalnego środowiska ważnym, centralnym ośrodkiem. Skupia mieszkańców i ważne dla nich sprawy, a jej wpływy rozciągają się daleko poza fizycznie istniejącą siedzibę.

Powielenie motywu pioruna oraz nadanie znakowi wielu intensywnych barw, to nie tylko zabieg czysto estetyczny. Sprawia, iż z niebezpiecznego symbolu zagrożenia, błyskawica staje się radosnym, lekkim i przyjaznym symbolem. Wielość błyskawic i ich intensywna, nowoczesna kolorystyka symbolizuje mnogość i różnorodność dziedzin, w których instytucja gminy wspiera swoich mieszkańców.

Równowagą dla złożonego i wielobarwnego znaku jest prosty i nowoczesny krój czcionki użyty w projekcie. Gustowne i bardzo czytelne liternictwo jest łatwe w użytkowaniu i odbiorze.