36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Kalendarz Wydarzeń

22
wrz  2017

Zebranie Wiejskie w Mogielnicy

22 września 2017 roku o godz. 17:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Mogielnicy (stadion) odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie przez zebranie wiejskie przewodniczącego zebrania.
  3. Przedstawienie źródeł i sposobów finansowania inicjatyw społecznych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań z zakresu kultury.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie z § 17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 22 września 2017 roku o godz. 17:15.

  • Data aktualizacji: 2018-02-15 10:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 172 317