36-040 Boguchwała | ul. Doktora Tkaczowa 134 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Wszystkie aktualności

W Racławówce powstanie nowy żłobek

MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo poziom.jpg,

Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie na utworzenie nowego żłobka w Racławówce. Środki na powstanie placówki zostały pozyskane z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Maluch plus" 2017. Przyznana kwota dotacji to 286 105 zł.

Projekt zakłada przekształcenie budynku dawnej szkoły w Racławówce w nowoczesny żłobek dla 26 dzieci. Przeprowadzone zostaną roboty demontażowe oraz prace związane z przebudową ścian i instalacji, a także wykonanie nowych izolacji, podłóg, tynków oraz montażu urządzeń sanitarnych. Budynek o powierzchni użytkowej 171 m2 otrzyma nowe wyposażenie. W żłobku funkcjonować będą dwie sale oraz wydzielone miejsce przeznaczone do wypoczynku dzieci. Urządzone zostanie także zaplecze - łazienki, kuchnia oraz szatnie. Dodatkowo, na nowo zagospodarowanym terenie wokół obiektu, pojawi się plac zabaw. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2017 roku. Szacowany koszt utworzenia żłobka to 558 975 zł.

Utworzenie żłobka w Racławówce jest kolejnym elementem aktywnej polityki rodzinnej Gminy Boguchwała. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa gminne żłobki - w Boguchwale oraz Nosówce, w których łącznie znajduje się 71 miejsc dla podopiecznych. Dodatkowo, wsparciem w wysokości 300 zł wydatkowanym z budżetu gminy, samorząd partycypuje w kosztach opieki dziecka. Rezultatem tych działań jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców, a w konsekwencji wzrost zainteresowania z ich strony tą formą opieki. Dla wielu rodzin jest to główny powód przemawiający za celowością podjęcia aktywności zawodowej.

Liczba odsłon: 358
  • Data aktualizacji: 2017-02-18 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 207 928